Zasiłek na dziecko oraz kwota wolna od podatku w Niemczech

Zasiłek na dziecko oraz kwota wolna od podatku w Niemczech

Osoby, które świadczą na terenie Niemiec stosunek pracy, zobligowane są również do rozliczenia się. Jeżeli czas pracy w ciągu roku wynosił więcej niż 183 dni mamy prawo do skorzystania z różnych ulg.

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Ostatnia zmiana przepisów sprawiła, że kwota wolna od podatku w Niemczech została ustalona dla osób niezamężnych na poziomie 9 168 euro. Oznacza to, że jeżeli w ciągu roku podatkowego podatnik zgromadzi dochód poniżej kwoty wolnej, nie ma konieczności go opodatkowywać. Kwota wolna od podatku w Niemczech dla małżonków została ustalona na poziomie 18 336 euro. Kwota wolna od podatku w Niemczech, która została w ostatnich latach podniesiona, spowodowała również wzrost wolnej ulgi na dziecko, która obecnie będzie wynosić 2 490 euro na dziecko oraz rodzica. Łączna ulga na dziecko wolna od podatku została ustalona na poziomie 7 620 euro.

Zasiłek na dziecko Kindergeld

Ten rodzaj zasiłku przysługuje każdemu, kto legalnie pracuje na terenie Niemiec oraz posiada dziecko. Jednak określone zostały również szczegółowe warunki, a właściwie takie, że dziecko nie ukończyło jeszcze roku życia, nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej oraz w dalszym ciągu się uczy. Wszelka gotówka, którą uzyskamy od państwa niemieckiego ma nam pomóc w ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z wychowaniem oraz nauką dzieci. Jednak o ten zasiłek powinniśmy starać się osobno.

Kwota wolna od podatku w Niemczech w ostatnich latach została znacznie podniesiona, przez co osoby uzyskujące niskie dochody nie są zobligowane do konieczności ich opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *