Ujmowanie zagranicznego dochodu w polskiej deklaracji podatkowej

Ujmowanie zagranicznego dochodu w polskiej deklaracji podatkowej

Oczywiście pojawiają się sytuację, gdy podatnik w ciągu danego roku podatkowego osiągał przychód zarówno w ojczyźnie, jak i poza granicami. Wiele osób w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie, jak rozliczyć podatek z Niemiec. Konieczne będzie złożenie dwóch deklaracji.

Jak wykazywać zagraniczny dochód w polskim zeznaniu podatkowym?

Ujmując zagraniczne dochody w polskim zeznaniu podatkowym, konieczne jest ich przeliczenie na złotówki. Musimy pamiętać, że do tego procesu konieczne jest użycie średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień postawienia nam wynagrodzenia do dyspozycji lub jego wypłatę. Zastanawiając się, jak rozliczyć podatek z Niemiec, musimy pamiętać, że wartość zagranicznych dochodów nie łączy się z wartością tych krajowych. Przeliczone na złote dochody zagraniczne powinniśmy ująć w PIT/ZG w części C.1, kolumna B oraz oczywiście w deklaracji PIT-36 w części H i pozycji: Dochody osiągnięte za granicą.

Obliczanie wysokości podatku

Osoby, które zastanawiają się, jak obliczyć podatek z Niemiec powinny dokładnie zapoznać się z tą częścią. Obliczanie podatku odbywa się przy zastosowaniu metody zwolnienia z progresją. Kolejne pozycje w deklaracji podatkowej wypełnia się tak, jak przy zwykłej deklaracji składanej w Polsce. W przypadku obliczania zarobków z Niemiec pojawiają się również kwoty, które nie powinny być brane pod uwagę. Wartość kwoty zwolnionej z opodatkowania odpowiada 30% diety, która dziennie wynosi 49 euro. Jest to możliwe dla osób, które przebywają na terenie Niemiec czasowo i uzyskują wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego czy też spółdzielczego stosunku pracy. Wysokość obliczonej diety nie jest przeliczana na złote, ponieważ odejmowana jest od dochodu przed przeliczeniami. W przypadku świadczenia stosunku pracy na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenie nie przysługują nam żadne zwolnienia.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec to z pewnością bardzo często zadawane pytanie. W przypadku osób, które uzyskały za poprzedni rok podatkowy dochód zarówno w kraju, jak i za granicą konieczne jest złożenie dwóch deklaracji podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *