Sposób na ujęcie zagranicznych dochodów w deklaracji w Polsce

Sposób na ujęcie zagranicznych dochodów w deklaracji w Polsce

Niejednokrotnie pojawiają się sytuację, że w ciągu roku podatkowego podatnik osiągnął dochód zarówno w ojczyźnie, jak i poza nią. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, jak rozliczyć podatek z Niemiec. Oczywiście może okazać się konieczne złożenie deklaracji w dwóch krajach.

Sposób, jak rozliczyć podatek z Niemiec

Pytanie, jak rozliczyć podatek z Niemiec w polskim zeznaniu podatkowym, zadawane jest dość często. Ujęcie tego typu dochodów wymaga od nas konieczności przeliczenia zagranicznego dochodu na złote. Musimy pamiętać, że do tego procesu konieczne jest użycie średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień postawienia nam wynagrodzenia do dyspozycji lub jego wypłatę. Każdy z nas, który zadaje sobie pytanie, jak rozliczyć podatek z Niemiec powinien wiedzieć, że dochody osiągane za granica nie łączą się z tymi osiągniętymi w granicach kraju. Przeliczone na złote dochody zagraniczne powinniśmy ująć w PIT/ZG w części C.1, kolumna B oraz oczywiście w deklaracji PIT-36 w części H i pozycji: Dochody osiągnięte za granicą.

Wysokość podatku – jak go obliczyć?

Ta część jest szczególnie ważna dla osób, którzy zastanawiają się, jak obliczyć podatek z Niemiec. Tak obliczany podatek powinien odbywać się przy zastosowaniu metody zwolnienia z progresją. Następie wszelkie pola na zeznaniu podatkowym wypełnia się tak, jak w przypadku osiągania krajowych dochodów. Niewiele osób wie o tym, że obliczając zaróbki uzyskane na terenie Niemiec nie należy brać pod uwagę określonych kwot. Wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania odpowiada 30% diety, która dziennie wynosi 49 euro. Jest to możliwe dla osób, które przebywają na terenie Niemiec czasowo i uzyskują wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego czy też spółdzielczego stosunku pracy. Ważne jest to, aby pamiętać, że wysokość obliczanej diety nie zostaje przeliczona na złote, gdyż odejmowana jest od uzyskanego dochodu również w walucie niemieckiej. Nie przysługuje nam natomiast żadne zwolnienie w przypadku świadczenia stosunku pracy na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenie.

Do najczęściej zadawanych pytań możemy zaliczyć to, jak rozliczyć podatek z Niemiec. Osoby, które uzyskały za poprzedni rok podatkowy dochód zarówno w kraju, jak i za granicą mają obowiązek złożenie dwóch deklaracji podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *